A muzsika szegedi professzora jellemzők

„Weninger Richárd működése példa lehet mindazon tehetséges művész számára, aki nem éri be azzal, hogy saját karrierjét építi, de fontosnak tartja, a következő nemzedékek szellemi gyarapodását, s azt, hogy velük együtt Szegedből valamit felmutasson. A kiváló muzsi­kusban Vaszy művészet szemléletének méltó folytatóját tisztelhetjük, aki nélkül egy város kulturális élete, és az országos zeneművészeti képzés sem lenne az, ami. A könyv írója ezúton tudatja az olvasóval, hogy nem tudományos megközelítéssel, főként nem zeneesztétikai attitűddel kíván egy gazdag életmű felé fordulni (ez a muzsika szakembereinek kiváltsága). Ez a kötet nem a könyv, csupán egy könyv Weninger Richárdról. Nem klasszikus monográfia, inkább afféle szubjektív (és vállaltan elfogult) kollázs-kompozíció, melyben a szerző rendhagyó tartalmi arányokkal, és szabadon szerkesztett applikációkkal dolgozik. Reméli azonban, hogy amíg igyekszik Weninger Richárd fontosabb működési területeibe bepillantást adni, fel tud villantani jellemzőket a címszereplőről és a korról is, melybe a muzsika szegedi professzora beleszületett, s melyben eddig munkálkodott."