A nagybányai művésztelep jellemzők

Réti István könyve, A nagybányai művésztelep, amely a 19-20. századi magyar művészet egyik legjelentősebb szellemi, szemléleti, stiláris mozgalmának a történetét tárgyalja s résztvevőinek alakját, munkásságát mutatja be, a korszak legfontosabb művészettörténeti forrásmunkái közé tartozik. Szerzőjét, aki maga is a nagybányai festőkolónia első, alapító nemzedékének tagja, az eseményeknek nemcsak résztvevője, hanem egyik megindítója is volt, műveltsége, széles látóköre, a történelem és művészettörténet iránti fogékonysága, s nem utolsósorban írói vénája a mozgalom krónikásainak, s mintegy teoretikusának szerepére predesztinálta. A kötetben nyolcvan korabeli festménnyel is megismerkedhet az olvasó.