A Nagyboldogasszony úttól a Ménesi útig jellemzők

"E kötet megpróbálja úgy bemutatni a Magyar Tudományos Akadémia e nagyhírű, létének immár a hatodik évtizedében működő kutatóműhelyét, hogy fejlődésrajza kisebb-nagyobb munkáinak, nagy közösségi vállalkozásainak és eredményeinek a dokumentumok által hitelesítve megrajzolt sorsából bontakozzon ki. A történet a hajdani Nagyboldogasszony úti Eötvös Collegiumban kezdődik és a Ménesi úti Eötvös Kollégium épületében formálódik dokumentumregénnyé. A kezdetek a számára ma is otthont adó régi Eötvös Collegium utolsó, háborús éveinek hétköznapjaira nyúlnak vissza - amikor a még nem létező intézmény számos jövendőbeli vezetője és munkatársa sajátította el reménybeli tudósi pályájának alapjait." (a Kiadó)