A nagyvad és vadászata Erdélyben jellemzők

Miután befejeztem az apróvadról szóló könyvem megírását, úgy éreztem, élettapasztalataim csak nem térhetnek még "nyugovóra". Szakmai elhivatottságom ismét kötelez. Ezért vadásztársaim, barátaim, valamint a szerkesztésben segítőkész munkatársaim bíztatására hozzáfogtam a nagyvad ismertetésének megírásához. Így tehát "megszületett" a második könyv is, mely az előbbit kiegészítve, tartalmilag céltudatos egységet alkot. Így válhatott teljessé az Erdélyben vadászható vadfélékről alkotott összkép, melyet az előzőhöz hasonló stílusban, elképzeléssel, de sajátosan változó tartalommal írtam meg. E második könyvemet - akárcsak az előbbit - kézikönyvnek szántam a természet- és vadkedvelő barátoknak, a kezdő és haladó vadászoknak, turistáknak és azoknak a témában érdekelt olvasóknak, akik közelebbről óhajtják megismerni a természetben élő vad életvitelét, a vadászat "fortélyait", kívánnak "betekinteni" a vadászok lelkivilágába. (A szerző)