A NÉMA - SIKERES MAGYAR REGÉNYEK A 60-AS, 80-AS ÉVEKBŐL - jellemzők

Ebben a regényben az öntörvényű illetve törvényen kívül élő narkós, csöves tenyészetekbe merészkedett le a neves író, felderítő.Az önpusztító magatartás eredetét, természetét kíséri figyelemmel egy, a családja ellen lázadó YkádárgyerekY- illetve éppen e helyzet meghatározó volta ellen lázadó tehetségessrác - tragikus fordulatú sorsába. Letár Balázs gondolataiból a napjainkba mind járványosabb életérzés, az elidegenedésnél is bénítóbb tudatos közöny képlete is kirajzolódik - írja Szivási regényéről - az a fajta korbetegség, amit a YmaiY tizen- és huszonévesek, és természetesen velük együtt a szüleik, más-más lázgörbével kínlódtak végig, hogy végül belefásulva vagy belenyomorodva jussanak el egyfajta beilleszkedésig.