A NEMEK ÖSSZEZAVARÁSA - GENDER MAISTREAMING - A FÉRFI ÉS A NŐ VÉGE? jellemzők

Az egyre jobban elterjedő gender mainstreaming fogalom mentén egy olyan koncepció körvonalazódik, amelynek csak az előtérben célja a nemek egyenlősége; a háttérben a nemnek mint kategóriának, a férfi és a nő közötti különbségnek a felszámolásáról van szó. Ezt szolgálja a „gender“ fogalmának politikai eszközként való bevezetése. Az adott „férfi és nő”, „férfias és nőies” meghatározások sikeres kiküszöbölése felé tett első lépés – így magyarázzák nekünk a gender mainstreaming teoretikusai – a „nem” egyértelmű fogalmának elhomályosítása és a nemi kategóriák összezavarása.