A Német Szövetségi Köztársaság története az alapítástól napjainkig jellemzők

Manfred Görtemaker, a kiváló német történész összefoglalóan, a teljesség igényével dolgozta fel a Német Szövetségi Köztársaság történetét a XX. század második felében, mely évtizedeken át a megosztottság jegyében telt, majd az újraegyesítéssel vett új fordulatot. A szerző nemcsak a bel- és külpolitikai vonatkozásokat vizsgálja, nemzetközi keretbe helyezve az események sorát, de gazdasági, kulturális, életmódbeli és szociális kérdésekkel is behatóan foglalkozik, hiszen csak így kaphatunk teljes képet a II. világháborút követő időszakról, a hidegháború, az enyhülés évtizedeiről, az NDK összeomlásáról, majd az új, egységes német állam létrejöttéről.