A NÉMETEK ÉS MÍTOSZAIK jellemzők

A berlini Humboldt-egyetem professzorának a Lipcsei könyvvásáron díjjal jutalmazott könyvét szétkapkodták hazájában, tartalmas vitákat indított el. Már csak azért is, mert némelyik mítosz nem is egyszer váltott arcot az idők folyamán. A magyar olvasónak bizonyára ismerős a Nibelung-mondakör vagy a Faust-legenda, de így nézve talán nem eléggé. A Lutherhez, Nagy Frigyeshez, a „porosz madonná”-nak nevezett Lujza királynéhoz fűződők még több meglepetést tartogatnak. Különösen izgalmasak a második világháború utáni mítoszok, melyekre az NDK, illetve az NSZK államideológiáját alapozta. A szerző módszere, hogy egy-egy fejezeten belül végigköveti, hányszor, miféle homlokegyenest ellenkező értelmezést kaphatott a korszak szellemiségétől függően például Faust vagy Luther alakja. Mellesleg a futballhoz is ért, abban is éles szemmel mutat rá a mítoszképzésre és indítékaira.