A Nemzetközi Bíróság kötelező joghatósági rendszere jellemzők

A Nemzetközi Bíróság a legáltalánosabb hatáskörű, univerzális nemzetközi bírói fórum, amely az első világháború után létrejött Állandó Nemzetközi Bíróság utódaként működik. A két bíróság alapvető jellegzetessége, hogy kizárólag a vitában álló államok hozzájárulása alapján járhat el.
A kötet a kötelező joghatósági nyilatkozat alkotta rendszer jogi jellegének bemutatása után az egész rendszer alapvető jellegzetességeként említendő kölcsönösség témáját vizsgálja. Részletesen kitér az alávetési nyilatkozatokhoz fűzött fenntartásokra és korlátozásokra, valamint az alávetési nyilatkozatok megszűntetésével és módosításával összefüggő kérdésekre.