A népakarat dilemmái - Népszavazások Magyarországon és a nagyvilágban jellemzők

Lehetséges-e a nép közvetlen uralma? Milyen okok állnak a népszavazások egyre gyakoribb kiírása mögött mögött? Jobb minőségű döntések születnek a referendumokon, mint a parlamentekben? Felülírhatja-e a szavazók döntése a képviselők lelkiismereti szabadságát? A fenti kérdésekre választ kereső normatív és intézményi elemzések ezúttal olyan politológiai, szociológiai és politikai pszichológiai tanulmányokkal egészülnek ki, melyek azt mutatják meg, hogy mennyiben vagyunk képesek élni a közvetlen demokrácia eszközeivel, és hol húzódnak manipulálhatóságunk határai. Az írások többségének középpontjában a 2008-as „háromigenes” népszavazás áll. A kötetből megtudható, hogy mi motiválta a magyar polgárokat a részvételre, illetve a távolmaradásra, az „igen”-nel, illetve a „nem”-mel való szavazásra, vagy a véleményük kampány alatti megváltoztatására. A tanulmányok nemcsak arra keresik a választ, hogy a népakarat érvényre juttatásának mi a legjobb módja, hanem arra is, hogy miként lehet a közvéleményt torzításmentesen feltérképezni. A kötet beszámol egy friss, nemzetközi viszonylatban is egyedülállóan komplex, sok ezer ember megkérdezésére és párhuzamosan alkalmazott módszerek sokaságára támaszkodó kutatás eredményeiről. A nemzetközi összehasonlító politikatudomány és a magyar társadalomtudomány kutatóiból álló szerzőgárda egyaránt bemutatja a politikai viselkedés sajátosságait, a közvélemény-kutatások buktatóit és újabb lehetőségeit.