A NEVELÉS TIZPARANCSOLATA jellemzők

Forr a világ. Benne a pedagógia /nevelés/ kérdése is. Az évszázadokon át jónak tartott és bevált elvek-elméletek, a velük járó gyakorlatok lassan a feledés homályába kell hogy kerüljenek, hogy felváltsa őket az igazi tényleges gyermekközpontú nevelés. Ehhez a váltáshoz ad segítséget a szakmai körökben elismert szerző új könyvében. A fejezetek címei adják az alkalmazandó, és megfogadásra érdemes parancsolatokat.