A NEVETÉS KÖLTÉSZETE jellemzők

Druzsin Ferenc tanulmánykötete a 19. századi szépirodalom olyan alkotóira szeretné irányítani a figyelmet, akik a komikum esztétikai értéktartományában teremtettek érdemeset. A kötet címe az is lehetett volna, hogy `A komikum költészete`,hiszen Fáytól Tömörkényig a művészi magaslatra emelt, esztétikai értékekre váltott humor, irónia, szatíra rendkívül gazdag változatait találtam. És találtam a komikumnak azokat a felbecsülhetetlen értékeit, amelyek a népi nevetéskultúra szóbeli vagy írásbeli `műfajai` hatását vagy -áthallását- mutatják 19. századi irodalmunkban. Ám könyvem címe - A nevetés költészete -lett; magával a címmel is szerettem volna ráirányítani a figyelmet arra a tényre, hogy a komikum, amellett, hogy esztétikum, -embertani-probléma.- Az esztétikai értékek és a -bensőségérték- mellett egy olyan irányba is szeretnék elmozdulást, mint -humorértésünk- és nevetési képességünk erősítése. Egyvégtében szaporodó jelekből úgy tűnik fel, egyre komorabb (komolyabb, komolykodóbb, mosoly