A Noszty fiú esete Tóth Marival jellemzők

Mikszáth a magyar prózairodalom kritikai-realista vonulatának legnagyobb alkotója; e regényét valós történet felhasználásával írta a század első évtizedében. A dzsentrivilágot ostorozza ebben, "úri svihákok léha csapataként" mutatja be őket, akik a közéletben alkalmazott politikai cselfogások, munkakerülés, vagyon- és pozícióvadászat révén tartják fenn magukat. Mikszáth írásművészetét jellegzetesen meghatározza a korabeli kedvelt társasági beszédforma, az anekdota. Példázatos anekdotái szórakoztatóak. Figurái, áradó mesélőkedve, mély emberismerete folytán ma is a legolvasottabb szerzők közé tartozik.