A nyelv az isten - Feljegyzések Joseph Brodskyról jellemzők

„Ez a könyv Brodskyról, a költőről, ugyanakkor Brodskyról, az emberről is szól. Első része a Szovjetunióban töltött éveket foglalja össze: a megpróbáltatások, a kiutasítások, az elmegyógyintézeti fogva tartások gyötrelmeit. A második rész jegyzetei esztétikáját,valamint W.H. Audenhez és az angol nyelvhez fűződő kapcsolatát, a politikai és vallási kérdésekben való állásfoglalásátt árják fel. Az utolsó fejezet gondolati szálai Brodsky életéről és munkásságáról gyakran a vele folytatott beszélgetésekből indulnak ki.”