A nyelvi ösztön jellemzők

Pinker olvasmányos, közérthető módon, de ugyanakkor nagy szakmai alapossággal győzi meg olvasóit a nyelvvel kapcsolatos néhány alapvető nézet helytelenségéről, olyanokról, melyeket nem csak a nyelvészetben járatlan laikusok, hanem sok szakember is tart a nyelvről. A nyelvet a humán biológia részének tekinti, azaz szerinte az emberek egy olyan, genetikailag meghatározott ösztönnel rendelkeznek, mely specifikusan a nyelvre vonatkozik, és nem csupán valamely általános kognitív képességük van, amely képessé teszi őket - többek között - valamely emberi nyelv elsajátítására és használatára. Alaptézisének alátámasztására a szerző a nyelvészet mellett számos tudományterületre vezeti el olvasóit.