A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK FENNTARTHATÓSÁGÁNAK JOGI GARANCIÁI jellemzők

Az utóbbi években a politikai közélet állandó kérdésévé vált a társadalombiztosítás és azon belül is a nyugdíjbiztosítás átalakításának szükségessége, hosszú távú finanszírozhatóságának, azaz a fenntarthatóságának a kérdése. A szerző könyvében több szempontból is górcső alá veszi a nyugdíjbiztosítás helyzetét, azonban vizsgálódásainak elsődleges iránya a szociális jogokra való jogosultság alapjogi háttere. A szerző kitér a nemzetközi és a hazai jogi környezetre egyaránt, bemutatva a szabályozás szükségességét megalapozó társadalmi, gazdasági környezetet és a fejlesztés lehetséges és indokolt irányait is. A szerző összegyűjtve ismerteti a kérdésben meghozott alkotmánybírósági határozatokat, a jogvédelem irányának szempontjából rendszerezve azokat. A hatályos nyugdíjszabályozás elemzése mellett az alapjogi vizsgálatból kiindulva bemutatja a nyugdíjbiztosítás számos, napjainkban rendszeresen előkerülő problémáját: a nyugdíjak átalakításának lehetséges irányait, a nyugdíjrendszer megreform