A PÁLYA SZÉLÉN - ISKOLÁZATLAN MUNKANÉLKÜLIEK A POSZTSZOCIALISTA GAZDASÁGBAN jellemzők

A rendszerváltást megelőző évtizedek átmeneti stabilitását követően, a kilencvenes évek elejétől kezdve az ún. visegrádi országokban (Szlovákiában, Csehországban, Lengyelországban, Szlovéniában és hazánkban) a nyolc osztályt végzettek és a végzettség nélküliek helyzete tragikusan rosszabbodott. E jelenség legfőbb oka, hogy az említett réteg foglalkoztatottsága az utóbbi húsz évben zuhanásszerűen csökkent, teljesen a társadalom perifériájára szorítva, rendkívül nehéz helyzetbe hozva az érintetteket. A kötet szerzője ezt a folyamatot vázolja fel, elemzi részletekbe menően művében, cáfolva azt a nézetet, amely mindezt kizárólag magyar problémának titulálja. Az előszót követően a peremre szorulás mértékével és formáival foglalkozik, felsorolva az alapvető tényeket, a kiszorulás egyes fázisait, illetve annak fajtáit és okait. A második részben kaptak helyet a amp;quot;magyarázatkísérletek amp;quot;, amelyek keretei között (Simonovics András társszerzőségével) indokolni igyekszik a jelenséget. Ezt követően a