A párbér jogi természetéhez jellemzők

A párbér a katolikus egyház gyakorlatában egyházközségi adó, amely a lelkészek ellátására szolgál. A párbérszedés gyakorlatnak történeti-jogi hátterét tárgyalja a kötet. írta Kollányi Ferenc. – Budapest :Stephaneum, 1908.