A pedagógusok gondolkodásának kutatási módszerei jellemzők

Már az a tény, hogy a pedagógusok alkotják az értelmiség legszélesebb rétegét, önmagában is indokolja, hogy gondolkodásunk kutatásával egy önálló kötet foglalkozzon. A külföldön már eredményesen alkalmazott új módszerek bemutatása, mely a szerző egyik célja, nagymértékben segítheti a hazai pedagóguskutatások színvonalának emelkedését. A "hangosan gondolkozás", a "támogatott felidézés" és a "narratív módszerek"; a "fogalmi térkép", a "szereprepertoár-rács" és a "metaforakutatás" ma már mindazon területek vizsgálatának metodológiai eszköztárába beletartozik, amelyekben a gyakorlati tevékenység és az elméleti gondolkodás egymást átszőve jelenik meg. E módszerek lehetőséget nyújtanak a megfigyelt tevékenység mögötti nézetek, vélemények feltárására, valamint a gyakorlati cselekvéssel fennálló kapcsolataik elemzésére. A módszertani újdonságok mellett a pedagóguskutatás történetéről, a kutatási fókuszok változásairól is áttekintést kaphatunk a kötetből.