A perem felől - Emergenciák és médiakonfigurációk 1900-2000 jellemzők

A kötet tanulmányai az 1900, illetve 2000 körül újnak számító mediális kapcsolatokat és tárolási formákat járják körül. A tér vizualizációja, a kanonizáció, a katalogizálás, az Új Médiumok, valamint a tudástranszfer témái köré csoportosítható írások a peremvidékeken zajló emergenciák újdonságértékét, kapcsolodási formáit és alkalmazhatóságát vizsgálják.