A PERFORMATIVITÁS ESZTÉTIKÁJA jellemzők

A kortárs műalkotások megragadásához az 1960-as évek óta elégtelennek bizonyultak a hagyományos esztétika fogalmai. amp;quot;Művek amp;quot; helyett ugyanis többnyire olyan amp;quot;események amp;quot; jönnek létre, amelyek a befogadás során érvénytelenítik a szubjektum és objektum, illetve anyagiság és jelszerűség között egykor fennálló esztétikai viszonyokat.