A pityke és a kökény jellemzők

A kötet alapjául szolgáló népköltészeti alkotásokat Dékány Ráfael (1828 Kecskemét - 1895 Budapest) jegyezte le jóval több, mint száz évvel ezelőtt. A magyar forradalom és szabadságharc után pusztai bujdosása során hallott, majd később a Duna-Tisza közi neves reáliskola néphagyomány iránt érdeklődő igazgatójaként gyűjtött meséi közül szám szerint 27 olvasható e könyvben. Az Alföld e tájáról eddig nem ismert népmesei kincs az itt élt emberek mindennapjaiban gyökerező, ám azt a képzelet és érzelem színes szálaival gyakran át meg átszőtt szellemi kultúra gazdagságát bizonyítja. A mesék hétköznapi hősei korabeli fényképek segítségével kelnek életre. A címadó láncmese mellett az olvasni már biztonsággal tudó gyerekek által is kedvelt tündér-, reális- és állatmesék, mesébe ágyazott vidám és tanulságos történetek szerepelnek itt. A régies és tájnyelvi kifejezések megértését gazdag szómagyarázat segíti.