A Poprád partjain fekvő s megjegyzésre méltó némelly városokról, falukról és omladékokról való topographico-historico-statistical jegyzések jellemzők

A jelen kötet gazdaságföldrajzi és történeti leírását tartalmazza a Melczer Jakab szülőföldjén, Poprád környékén található településeknek. Különlenyomat a Tudományos Gyűjtemény 1819. évi kötetéből.elkészítjük.