A posztmodern irodalomtudomány kialakulása jellemzők

A szöveggyűjtemény a jelenkorig eljutó, második kötete folytatása a már korábban Bókay Antal és Vilcsek Béla szerkesztésében megjelent könyvnek, mely a strukturalizmusig gyűjtötte össze az irodalomtudomány legfontosabb eredeti írásait. Jelen kötet címében a "posztmodern", azaz a modern utáni elméleti megközelítésekre utal. A modern irodalomtudomány általános jellemzője, hogy hitt az irodalmi objektum érvényességében, abban, hogy van és bonyolult metodológiával elérhető, leírható az irodalom természete és az irodalmi mű jelentése. A modern nagyszerű teljesítményei ellenére sem tudta vállalását teljesíteni, hiszen mindig maradt egy olyan jelentés, amely túlfutott a módszeres leírás érvényén.