A PRÁGAI TAVASZ...ÉS ŐSZ jellemzők

E könyv szerzője jogot, politológiát és filozófiáttanult, mielőtt belépett volna a politika világába. Ottis előbb elemző és tanácsadó munkát végzett, majdbekerült a Csehszlovák Kommunista Párt legmagasabbvezető testületébe. Alakítója és szemtanúja voltmindannak, amit a történetírás Prágai Tavasz néven tartszámon. ( amp;amp;amp;#8230;)Amikor kizárták a pártból és a politikából,legfőbb feladatának az események dokumentálását ésértelmezését, értékelését tekintette. Több könyvet írtaz 1968-as csehszlovákiai reformkísérletről, a maiolvasó számára azonban talán ez a műve lehet alegérdekesebb. ( amp;amp;amp;#8230;) Egy értelmiségi politikus tekintvissza élete legnagyobb kísérletére és kudarcára.Hitelesen, őszintén, önkritikusan. Talán némi tanulságul szolgálhat a következőnemzedékeknek amp;amp;amp;#8211; írja előszavában a fordító, Bába Iván.