A prepozíciók és a szenvedő szerkezet használata a mai német nyelvben - Nyelvtani gyakorlókönyv jellemzők

A könyv első része a német prepozíciókat mutatja be elméleti oldalról, de gyakorlati megközelítésben. Mivel a magyar és a német nyelv szerkezete alapvetően különbözik, a német nyelv elsajátítása során a diákok számára komoly próbatétel a prepozíciók helyes értelmezése. Az elöljárószók egy adott mondaton belül meghatározzák a szavak egymáshoz való viszonyát, segítségükkel rendeződnek bizonyos szavak nagyobb nyelvtani egységgé. Ezért a prepozíciók helyes használata elengedhetetlen ahhoz, hogy nyelvtani tudásunk biztosabbá váljék. A könyv második része a magyar nyelvben szintén ritkán használt, de a németben gyakran előforduló szenvedő igeragozás elsajátításához, gyakorlásához nyújt segítséget.