A pszichológia alapjai jellemzők

A könyv elsődlegesen a középfokú pedagógiai képzés és a felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens képzés hallgatóinak tanulmányait kívánja segíteni. A tananyag felépítése és tartalma a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által meghatározott tematikára épül. Két részből áll. Az első részben általános lélektani ismeretek olvashatók az emberi pszichikumról, annak idegélettani működéséről, valamint röviden a viselkedés indítékairól és a személyiségről. A második rész a fejlődéslélektan alapvető törvényszerűségeit, valamint az életszakaszok pszichológiáját tárgyalja - a születéstől a halálig. A 3-10 éves kor részletesebb ismertetését a speciális szakmai képzés indokolja.