A reform.ped. és az isk. refor jellemzők

"A könyv a magyar nyelven hozzáférhető - hasonló témájú - művekkel jelentős többletet nyújt az olvasónak. Mindenekelőtt azt, hogy a századfordulón kialakuló és ma már klasszikusnak számító reformpedagógiai irányzatok aprólékos bemutatásakor-elemzésekor egy sor praktikus-pragmatikus kérdés tárgyalására is sort kerítenek a szerzők. Egyebek között olyan kérdések taglalására is vállalkoznak, mint a tanár megváltozott szerepe a reformpedagógiai programok szerint működő iskolákban, az iskolai terek alakulása, változása, a reformpedagógia eredményeinek "átültetése" a "hagyományos" iskola falai közé. Így az olvasó egy olyan kézikönyvet vehet a kezébe, amely a részletgazdag, szaktudományos elemzéseken túl a pedagógia, az iskolai nevelés és oktatás mindennapi problémáinak megoldásához is megszívlelendő tanácsokat ad."