A régi Belső-Ázsia története jellemzők

Az Európa keleti végén időről időre feltűnő keleti népek, a hunok, az avarok, a magyarok vagy a tatár-mongolok története Ázsia belsejében kezdődött. Az európaiak csupán történeti útjuk végső fázisában ismerték meg e népeket, s ázsiai múltjuk legtöbbször teljes homályban maradt. E keleti népek történetének a vizsgálata a magyarság keleti származásánál fogva különösen izgalmas, így nem véletlen, hogy Belső-Ázsia kutatásában, s azon belül is a török és mongol népeknek a megismerésében a magyar kutatók mindig elöl jártak. Jelen mű e hatalmas terület történelmének első magyar nyelvű összefoglalása, az indoeurópai szarmata népektől az 1200-as évekig, a mongol hódításig.