A RÉGI BUDAPEST ERKÖLCSE jellemzők

`Könyvemben elsosorban a nemi erkölcs megnyilatkozásairól lesz szó, de a legtágabb értelemben - írja munkájáról a szerzo. - A nemi erkölcs kapcsolatban van a politikai, gazdasági és társadalmi élettel; amikor tehát ezek megnyilvánulásaival foglalkozom, éppenséggel nem térek el témámtól… Budapest erkölcstörténetét írtam meg, és nem Pest-Budáét, se nem Pestét és Budáét. Budapest múltja Budapest múltja marad, ha netalán másképpen hívták is a várost vagy annak egyes részeit azelott.`