A regionális tudomány két évtizede Magyarországon jellemzők

A hazai regionális tudomány az elmúlt két évtizedben nagy utat járt be, s napjainkra a társadalomtudomány egyik elfogadott, új szakterületének számít. Ebben a folya­matban a Regionális Tudományos Bizottság kiemelkedő szerepet töltött be két év­tizedes munkálkodása során, mint az MTA IX. Osztálya egyik hatékonyan dolgozó bizottsága. A jelen kötet színvonalas tanulmányai áttekintést nyújtanak a regionális tudomány magyarországi eredményeiről, melyek megismerését ajánlom a társadalmi­gazdasági átalakulás elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó társadalomtudó­soknak és az érdeklődő közönségnek egyaránt.