A RENESZÁNSZ ELTERJEDÉSE EURÓPÁBAN - A MŰVÉSZET TÖRTÉNETE - jellemzők

A kötet középpontjában az a gondolat áll, hogyan valósult meg az Itáliából érkezett művészeti korstílus Európában a 16. században és a 17. század elején. Külön egységként tárgyalja a franciaországi, a közép- és észak-európai, a németalföldi és az angol reneszánsz művészetet.A francia reneszánsz középpontjába Fontainebleau kastélyát állítja a könyv, amelynek műalkotásai a képzőművészet minden ágának kimagasló remekei. Német földön Albrecht Dürer festményei, metszetei, tanulmányai, Lucas Cranach és Hans Holbein képeinek szimbolikája gazdagították a reneszánaz szellemiséget. Ugyancsak egyénivé vált a németalföldi reneszánsz, amelynek középpontjában Pieter Brueghel műveinek elemzése kerül, gyönyörűséges reprodukciókkal illusztrálva.