A RÉSZEG HAJÓ - ARTHUR RIMBAUD... ár és hasonló termékek

A RÉSZEG HAJÓ - ARTHUR RIMBAUD ÖSSZES MŰVEI - jellemzők

amp;amp;amp;#8222;Egykor meggyilkolta magában a költőt, hogy megszülethessen helyén az úttörő gyarmati kalandor. S aznap, mikor ez az utóbbi meghalt, újjászületett a költő. Most már a világirodalom számára. amp;amp;amp;#8221; így ír Rimbaud-ról Somlyó György, egyik amp;amp;amp;#8211; ma már az egyetlen élő amp;amp;amp;#8211; fordítója, egyúttal jelen kötet összeállítója, tanulmányírója, szerkesztője, a Rimbaud-irodalom legjelentősebb hazai ismerője.A költő összes műve tanulmányokkal kiegészítve lát napvilágot, így az olvasó jobban megismerheti azt a művészt, aki Kosztolányira, Babitsra, Tóth Árpádra, Juhász Gyulára, Szabó Lőrincre, József Attilára és Illyés Gyulára is oly nagy hatással volt.