A retorikai kérdés rövid tudománytörténete jellemzők

A szerző tanulmánya első részében a nem felvilágosítást kérő, azaz az álkérdések egyik leggyakoribb típusának, a retorikai kérdésnek a tudománytörténetét olyan módon vázolja fel, hogy sorra veszi az ezzel a kérdésalakzattal foglalkozó tudományágak megállapításait. A második részben a tudománytörténet fényében bontja ki a retorikai kérdés sajátosságait.