A rög alatt jellemzők

Balázs Ferenc a két világháború közötti fiatal magyar erdélyi írók jelentős képviselője. Oxfordban, majd a kaliforniai Berkeley egyetemen tanult teológiát. Öt év alatt bejárta a világot. Amikor hazatért Erdélybe, megvalósult dédelgetett terve: unitárius lelkészként egy magyar-román vegyes lakosságú faluban teljesít "népszolgálatot". A papi munkán túl afféle mindenese a községnek. Méltán nevezték őt Erdély második Apáczai Csere Jánosának. A rög alatt az egyik legsikerültebb műve, amelyben életének azt a hat esztendejét írja meg, mialatt a világutazás során összegyűjtött tapasztalatait megkísérli átültetni a mindennapi erdélyi falusi életbe. Ezeket a tapasztalatokat osztja meg olvasóival.