A róka királysága jellemzők

"Ez a könyv négy kontinens - Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália, valamint Óceánia állatmese világába nyújt betekintést (a válogatáskor sem népcsoportok, sem állatfajok közötti arányosságra nem törekedtem). Egyes mesék gyökerei több ezer éves múltba nyúlnak vissza, abba az időbe, amikor az ember szoros kapcsolatban volt a természettel. Egyszerű fegyverére utalva jobban meg kellett figyelnie az állatok szokásait, életét. Megfigyelhette, hogy az állat is tud örülni és szeretni, szokott félni és ölni, máskor szomorú, vagy éppen féltékeny - egyszóval nagyon hasonlít az emberhez. Ezért volt könnyű megszemélyesíteni. Vele játszatta el mindazt, amit maga sokszor nem mert kimondani vagy megtenni. A mesék a jó, az igaz győzelmét hirdetik. Szólnak öntelt nagyravágyásról, álnokságról, gyávaságról, de bátor kiállásról, önzetlenségről, segítségnyújtásról is.
A bennük rejtező érzelmek közül talán legerősebb a szabadság utáni vágy: megszabadulni a despoták, más törzsek, népek hatalmától. Érdekes, hogy ezeket a mesékben legtöbbször nagyragadozók testesítik meg. Az elnyomottak összefogással, leleménnyel győzhetnek a félelmetes hatalmak felett.
Az állatmesék oktató, nevelő, jellemfejlesztő hatása évszázadok óta nyilvánvaló. E gyűjtemény alkalmat kínál arra is, hogy az olvasó megismerkedhessen távoli népek legősibb kultúrájának egy töredékével, amely kultúra az egyre erősödő civilizációs hatások miatt sorvadásra van ítélve." (Jékely Endre)