A ROMA IRODALOM jellemzők

Ez a könyv az első kísérlet a roma irodalom egy könyvben történő rendszerbe foglalására, az első munka, mely áttekintést kíván nyújtani a roma irodalom fejlődési folyamatairól, a kezdetektől napjainkig. Információkat közöl a szerzőkről és műveikről, kiemelten tárgyalja egyes művek fogadtatását a megjelent méltatások tükrében, ugyanakkor összefoglalót nyújt a roma irodalom legfontosabb műfajairól, valamint ezek történelmi-társadalmi hátteréről. Habár a roma irodalom a legkülönbözőbb miliőkben és nagyon eltérő történelmi feltételek mellett alakult ki, olyan, mindig visszatérő témákkal foglalkozott, amelyek a roma szerzők legfontosabb és leggyakoribb inspirációit jelentették. Ezek közé tartoznak a roma nép tragikus társadalmi tapasztalatai: hazátlanság és vándorélet, üldözés és társadalmi igazságtalanságok, a romák és nem-romák (gádzsók) közti ellentmondásos kapcsolat, a holocaust és a roma közösségen belüli konfliktusok.