A római földmérés jellemzők

A nemzetközi kutatás az 1960-as évek végétől kezdett el nagyobb figyelmet szentelni a római földmérésnek. Ebben minden bizonnyal szerepet játszott, hogy a második világháború során hadászati céllal rengeteg légifénykép készült, amelyeken felismerhető volt a rómaiak tájalakítása. A mai geodéziai tankönyvek részletesen tárgyalják a földmérés technikai részleteit, az alkalmazandó számításokat és műszereket, a térképkészítés problémáit, de kevés figyelmet szen telnek a társadalmi és jogi vonatkozások vagy éppen a történeti háttér ábrázolásának. A római földmérőket nem ez jellemezte, ők ugyanis elméleti írásaikban bőven taglalják az ilyen jellegű információkat: történeti kitekintéseket olvashatunk, megismerhetjük a jogviták fajtáit és a földterületek jogi besorolását is. Ezért ebben a kötetben az ún. centuriatio kialakításának és elterjedésének, a rendszert érő természeti és emberi kihívásoknak a bemutatása mellett helyet kap a földmérők személyére és társadalmi helyzetére, valamint a földméréshez kapcsolódó vallási, irodalmi képzetekre vonatkozó fejezet is..