A RÓZSA NEVE (ÁTDOLGOZOTT KIADÁS) jellemzők

Az olvasó az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb világsikerét tartja a kezében. Súlyosan szórakoztató és szórakoztatóan súlyos regényt. Krimit. Igazi nyomolvasást. A nyomok, persze, a tettes nyomai. Ki a tettes? Miért halnak sorra a szerzetesek egy XIV. századi apátságban? amp;quot;A rózsa neve amp;quot; nem volna tisztességes krimi, ha az olvasó a regény végén (a legeslegvégén) nem kapna választ erre a kérdésre. De tisztességes (ördögi, ravasz és mégis üde) regény se volna, ha a válasz nem törpülne el a még sokkalta nagyobb kérdőjelek árnyékában. amp;quot;Ki a tettes? amp;quot; Ez a kérdés - figyelmeztet a regényhez írott amp;quot;széljegyzeteiben amp;quot; Umberto Eco, a tudós szemiotikaprofesszor - nemcsak a krimiknek, hanem a pszichoanalízisnek és a filozófiának is alapkérdése. A rózsa nevétől a rózsáig hosszú az út, és kacskaringós, de belátható. Ami a rózsától a amp;quot;tettesig amp;quot; sötétlő homályt illeti, bizony válasz nélkül maradunk. A fordítást szakmailag ellenőrizte és a jegyzeteket készítette Klaniczay Gábor.