A rútság története jellemzők

A Szépség történeté-t folytatja ez a könyv. Szépség és rútság nyilvánvalóan egymást feltételező fogalmak. A rútságot többnyire a szépség ellentéteként fogjuk fel, s ezért úgy érezzük, hogy az utóbbi meghatározása révén már az előbbiről is tudjuk, micsoda. Ám a rút különféle megnyilvánulásai a századok során sokkal gazdagabbak és váratlanabbak, semmint általában gondolnánk. E könyv irodalmi szemelvényei és rendkívüli illusztrációi meglepő úton kalauzolnak végig, közel háromezer év lidércnyomásai, félelmei és szerelmei között. Utunk során a visszataszító látványok megindító pillanatokkal váltakoznak, s a rútság legtorzabb megnyilvánulásait a minden klasszikus kánontól való megszabadulás mámorító élményei követik. A démonok, bolondok, szörnyeteg ellenségek és kísérteties jelenések, a fenséges határait súroló szédítő mélységek és torzulások, freak-ek és élő halottak között végighaladva igen gazdag és ismeretlen ikonográfiára bukkanunk. Olyannyira, hogy a természeti rút, lelki rút, aszimmetrikus, diszharmonikus, torz, hitvány, gyenge, gyáva, banális, esetleges, önkényes, durva, visszataszító, otromba, viszolyogtató, ostoba, hányingert keltő, bűnös, kísérteties, boszorkányos, sátáni, undorító, gusztustalan, kellemetlen, groteszk, förtelmes, gyűlöletes, illetlen, tisztátalan, mocskos, obszcén, ijesztő, nyomorúságos, szörnyű, hátborzongató, ocsmány, rettenetes, hajmeresztő, rémületes, felkavaró, iszonytató, gyomorforgató, bűzhödt, nemtelen, szerencsétlen és csúnya példáitól hemzsegő könyvet végiglapozva az első külföldi kiadó így kiáltott fel: "Milyen szép is a rút!"