A SZABADKŐMŰVESSÉG - MISZTIKUS TÖRTÉNELEM jellemzők

A könyv rövid tartalmi ismertetője: A szabadkőművesség története, amelyben történelmi tények és legendák keverednek össze, része a hosszú múltra visszatekintő nyugati miszticizmus történetének. A szabadkőműves szertartások és jelképek többsége évszázadok során alakult ki, és jórészt a középkori kőfaragók szokásain alapulnak. A tagok felvétele és beavatása mind a mai napig színpadias szertartások során zajlik, amelyek során az egykori kőfaragók hagyományos szerszámai és szokásai szolgálnak allegórikus útmutatóul. A könyv bemutatja a szabadkőművesség titkos történetét és a mozgalmat övező legendákat: a középkori kezdetet, kapcsolatukat a templomos lovagokkal, az alkímiával, kiemelkedő tagjaik szerepét az Egyesült Államok alapításával, működésüket a felvilágosodás korában, a viktoriánus korban egészen napjainkig. Részletesen foglalkozik a jelképekkel, az épületeken megjelenő szimbólikákkal. A gazdagon illusztrált kötet izgalmas olvasmányt kínál mindazoknak, akik érdeklődnek a szabadkőműve