A szájüreg klinikai pathologiája jellemzők

A szájüreg klinikai pathologiája az orális regio és a szomszédos területek kóros elváltozásait tárgyalja. Elsősorban fogorvoshallgatók számára készült az orális pathologia tantárgy tankönyvként. Ismeretanyagával a későbbi klinikai tanulmányokat hivatott meglapozni. Nagyon nehéz pontosan meghatározni, hogy a szerteágazó ismeretek közül mi az, amire a hallgatónak okvetlenül szüksége van. Olyan tankönyvet, illetve kézikönyvet szeretnénk az egyetemisták és a végzett fogorvosok kezébe adni, amelyben a kóros elváltozások többsége legalább az említés szintjén megtalálható. A betegségeket, a pathologia könyvek gyakorlatához híven, aetologiai tényezők és szervi localisatio szerint osztályozzuk. A klasszikus oralis pathologiát kiegészítve a legfontosabb klinikai adatokat és therapiás utalásokat is megemlítjük. A könyv alapvető általános pathológiai képzettséget tételez fel. Azon kórképek esetében, ahol a szervezet egészének megbetegedése és a szájüreg elváltozása szorosabb kapcsolatot mutat, rövid, általános pathologiai bevezetés található.