A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2014 jellemzők

A piacgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplői számára hozzáférhetően, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált szervezetek, valamint az egyéb gazdálkodást folytató szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok alakulásáról objektív információk álljanak rendelkezésre.Az Országgyűlés az európai uniós szabályozással, illetve a változó hazai gazdasági és jogszabályi környezettel való összhang megteremtése érdekében, valamint a nemzetközi számviteli elvekre is figyelemmel évről évre módosítja a 2000. évi C. törvényt.E jogszabály meghatározza a hatálya alá tartozók beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét, a beszámoló összeállítása, a könyvek vezetése során érvényesítendő elveket, az azokra épített szabályokat, valamint a nyilvánosságra hozatalra, a közzétételre és a könyvvizsgálatra vonatkozó követelményeket.A kiadvány a számviteli törvény adott évben hatályos szövegét tartalmazza, a jogszabály összes, a ki