A számviteli törvény magyarázata 2004-2005. I-II. kötet jellemzők

A Számviteli törvény magyarázata idén hosszabb távra került kiadásra. A törvényalkotók nem csak a 2004. évre hatályos szabályokat adták közre, hanem az Uniós csatlakozással hatályba lépőket, sőt a 2005. január 1-jétől hatályba lépőket is. Ezért a számviteli törvény (és az ahhoz kapcsolódó legfontosabb szabályok) áttekintésekor módunk volt a 2005. január 1-jétől hatályba lépő szabályokat is feldolgozni. A kiadvány folytatja az immár negyedik éve bevezetett és bevált feldolgozási módszert, és javítja azokat a részletmegoldásokat, amelyekben kritikákat kaptunk Olvasóinktól. A kiadvány célja azonban változatlan: a törvény egyes rendelkezéseihez fűzött tartalmi magyarázatokkal, gyakorlati példákkal, javaslatokkal iránymutatást adni Önnek. Mindezekre tekintettel az egyes paragrafusokhoz fűzött kommentárok magyarázat, gyakorlat és javaslat részre tagolódnak.
E könyvben a "tudományos igényesség" azt jelenti, hogy olvasmányosan, logikusan, könnyen áttekinthető formában, önálló címmel rendelkező gondolati egységekre tagoltan, belső kiemeléseket alkalmazva, érthetően ad segítséget a törvényi szabályozás megértésében, alkalmazásában, bemutatva a kapcsolódó jogszabályok és állásfoglalások fő rendelkezéseit. A könyv a gyakorlati használhatóságon túl a felsőfokú számvitel-oktatás, a könyvvizsgálói, mérlegképes könyvelői vizsgakövetelmények, az ellenőrzés és a bírói jogalkalmazás számára is zsinórmértékül szolgál.