A Szapolyai család oklevéltára I. - Levelek és oklevelek (1458-1526) jellemzők

A kötet 636 forrást közöl a Szapolyaiak feltűnésétől a királyi cím elnyeréséig tartó hét évtizedből. Mátyás és a Jagellók kora nem érthető meg a Szapolyaiak története nélkül, ugyanakkor a családtagokra vonatkozó források számos társadalom-, politika- és gazdaságtörténeti ismerettel gazdagítja a korról alkotott képünket. A kötet fontos forrásokat tesz közzé az 1460-as évek északkelet-magyarországi, nagyrészt külhoni zsoldosvezérekkel és hadaikkal folytatott harcokról, az 1490-1492 közötti trónharcokról, Corvin János herceg 1496. évi lázadásáról, az 1506. évi rövid magyar-német háborúról vagy János vajda másfél évtizedes erdélyi kormányzatáról. Olvashatunk a földesúri és királyi adók behajtásáról, a familiárisokhoz intézett levelekből képet kaphatunk a főúri udvar összetételéről, a főúr és familiárisai közötti viszony személyességéről. A gyűjtemény fontos és olykor szórakoztató mentalitás-, életmód- és művelődéstörténeti adatokat is rejt, mint például az ellenséget borozni hívó ittas zsoldosok esete vagy a lusta küldöncé, aki a Késmárk-Pápa távolságot öt helyett 13 nap alatt tette meg.