A századvég szellemi körképe jellemzők

Huszonhárom esszé: történettudomány, természettudományok, irodalom, esztétika, vallásbölcselet, művészettörténet, színház.