A százéves kassai püspökség 1804-1904 jellemzők

Az 1804-ben VII.Piusz pápa által alapított kassai püspökség első száz évének történetét tárgyalja a kötet. Szokolszky Bertalan. – Kassa:Vitéz Ny., 1904.