A szegedi nyelvhasználat az ezredfordulón jellemzők

Tartalomjegyzék: Bevezetés I. fejezet: A kutatás története 1. Témaválasztás 2. Hasonló elemzések 3. Támogatások 4. Az anyaggyűjtésről 5. Az adatközlőkről 6. Vélemények, vallomások az adatközlőkről II. fejezet: A dél-alföldi nyelvjárás területe és hangtana, valamint az elemzésbe kiválasztott jelenségek 1. Régebbi fölosztások 2. Főbb hangtani jelenségek 3. A magánhangzók hangszíne 3.1. Az ö-zés csoportjai 3.2. Tévhitek az ö-zésről 3.3. Zártabb magánhangzók 3.4. A zárt ë 3.5. Az ó, az ő és az é hangok megfelelése 4. Egyéb nyelvjárási hangtani jelenségek 4.1. A szótagzáró l, r, j hangok 4.2. Az intervokális gemináció 5. Egyéb nyelvjárási jelenségek III. fejezet: Hat korábbi tanulmány ismertetése 1. Részeredmények 2. A tanulmányok, cikkek formája 3. A cikkek, tanulmányok Tanulmány A) Gondolatok egy nyelvhasználati gyűjtés és fölmérés kapcsán Tanulmány B) A regionális köznyelviség vizsgálati módszerei és lehetőségei Tanulmány C) Mérések a szegedi nyelvhasználatban Tanulmány D) Egy adatközlő regionális nyelvhasználatának szintje Tanulmány E) A szegedi nyelvhasználat egy társadalmi csoporton belül Tanulmány F) Kódok a regionális köznyelvben IV. fejezet: Elméleti alapvetés a teljes adatbázis elemzéséhez 1. A regionális köznyelviség és a szociolingvisztikai elemzés 2. A feldolgozás módszere V. fejezet: Statisztikai elemzés 0. Alapvetés 1. A főbb adatok 2. Életkor szerinti elemzés 3. Vizsgálat iskolai végzettség szerint 4. A nemek és a szegedi nyelvhasználat 5. A korrelációs vizsgálat eredményei 6. A nyelvjárási jelenségek előfordulási gyakorisága életkor és iskolai végzettség szerint 7. Összegzés, kitekintés VI. fejezet: Szövegközlés 1. Válogatás és köszönet 2. Technikai megjegyzések 3. Szövegek VII. fejezet: Fölhasznált irodalom