A SZÉKELYEK RÖVID TÖRTÉNETE A MEGTELEPEDÉSTŐL 1918-IG jellemzők

A kiadó 400. könyve. A székelyek történetét vázolja fel a kezdetektől az 1918-as hatalomváltozásig. Szerzője abból indul ki, hogy a székely történelem szerves része az általános magyar históriának Erdélybe ágyazottan. És azt a kérdést feszegeti, hogy milyen tényezőknek tulajdonítható fennmaradásuk az ősi szállásterületen, hogyan őrizhették meg annak székely magyar jellegét napjainkig, miközben Erdélyben a megyei magyarság régen kisebbségi, sőt szórványhelyzetbe jutott. Célja elérése érdekében a szerző különös figyelmet fordított a székely történelem sajátosságaira, mert ezekben vélte megtalálni azokat a történelemalakító erőket, amelyek végső soron meghatározták sikeres helytállásukat, s lehetővé tették, hogy a szállásterületet Székelyfölddé, hazává alakítsák.