A SZELLEM ÉS AZ IDŐ - IDENTITÁS, CSELEKVÉS ÉS TEMPORALITÁS HEGELNÉL... - jellemzők

A szellem és az idő viszonyát vizsgáló kötet nemcsak a hegeli filozófia,hanem egy egész filozófiai tradíció alapkérdéseit feszegeti. Állításaszerint a Hegel által elgondolt „abszolút” tudás nem végleges, mertnem képes meghaladni az esetlegességet. Sőt, ez nem is feladata. Sema megértés, sem az értelemadás nem lehet befejezett, hanem csakisciklikus.A szellem életében mind az elidegenedés (szétszóratás a külsőlegességbe),mind pedig a megbékélés (a szétszóratott mozzanatok egypontba gyűjtése a szabad cselekvésben és az értelemadásban) egyarántszükségszerű. Lévén a dialektika az egyetlen gondolkodásmód, amelysikerrel alkalmazható önmagára, ha megpróbálnánk rögzíteni azegyiket a másikkal szemben, akkor az értelmes életet, illetve saját szabadságunkat tennénk lehetetlenné.A szellem fenomenológiája nyelvi megformálását és gondolati összetettségéttekintve is a filozófiai hagyomány egyik legnehezebb műve.Jelen kötet bevezetést nyújt a hegeli gondolkodásba, és friss szemléletmódjávalkinyitja a k